Miejsce pracy przyszłości

W kierunku transformacji cyfrowej

Tomorrow jest firmą doradczą w obszarze środowiska pracy i producentem rozwiązania technologicznego do analizy wykorzystania powierzchni biurowej.

Misja firmy

Naszą misją jest wspieranie Klientów w ich drodze do cyfrowej transformacji i budowania nowoczesnego środowiska pracy, a w konsekwencji  – usprawnienia działania firmy.

Wierzymy, że pracownicy poszukują innowacyjnego i cyfrowego miejsca pracy. Wspólnie możemy sprawić, aby te cechy charakteryzowały strategię i kulturę Twojej firmy.

Dostarczamy raporty z wykorzystania Twojej przestrzeni biurowej. Na tej podstawie efektywniej wykorzystasz swoją powierzchnię – obniżysz koszty i stworzysz bardziej elastyczne środowisko pracy. Dzięki temu zadbasz o dobre samopoczucie i zaangażowanie pracowników oraz pozyskasz nowe talenty.

CEO / Założycielka

Marta Domaradzka

Nazywam się Marta Domaradzka. Jestem założycielką firmy Tomorrow oraz MD Management Consulting.  

Przez ostatnie 12 lat pracowałam w międzynarodowej firmie doradczej Accenture. Prowadziłam wiele projektów dla polskich i międzynarodowych firm. Wspierałam organizacje w programach transformacji, restrukturyzacji, zmiany modeli zarządzania i optymalizacji procesów pracy. Ostatnio jako dyrektor ds. środowiska pracy w Polsce zarządzałam procesami wsparcia biznesu. W tym czasie zdałam sobie sprawę, że na polskim rynku występuje niedobór przystępnych narzędzi cyfrowych dla działów wsparcia biznesu, w tym dla działu administracyjnego, które pomogłyby w lepszej obsłudze pracowników oraz optymalizacji i obniżeniu kosztów firmy. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom cyfryzacji, w 2019 r. założyłam firmę, której celem jest podniesienie poziomu obsługi klienta w działach wsparcia i dostarczanie rozwiązań technologicznych, które zautomatyzują i zoptymalizują powtarzalne procesy i zadania. Jednym z naszych rozwiązań jest automatyczny raport korzystania z miejsca pracy na bazie pomiarów z wykorzystaniem sieci sensorycznej.  

Jesteśmy gotowi omówić i rozwiązać potrzeby biznesowe Twojej firmy.  

Nazywam się Marta Domaradzka. Jestem założycielką firmy Tomorrow oraz MD Management Consulting.  

Przez ostatnie 12 lat pracowałam w międzynarodowej firmie doradczej Accenture. Prowadziłam wiele projektów dla polskich i międzynarodowych firm. Wspierałam organizacje w programach transformacji, restrukturyzacji, zmiany modeli zarządzania i optymalizacji procesów pracy. Ostatnio jako dyrektor ds. środowiska pracy w Polsce zarządzałam procesami wsparcia biznesu. W tym czasie zdałam sobie sprawę, że na polskim rynku występuje niedobór przystępnych narzędzi cyfrowych dla działów wsparcia biznesu, w tym dla działu administracyjnego, które pomogłyby w lepszej obsłudze pracowników oraz optymalizacji i obniżeniu kosztów firmy. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom cyfryzacji, w 2019 r. założyłam firmę, której celem jest podniesienie poziomu obsługi klienta w działach wsparcia i dostarczanie rozwiązań technologicznych, które zautomatyzują i zoptymalizują powtarzalne procesy i zadania. Jednym z naszych rozwiązań jest automatyczny raport korzystania z miejsca pracy na bazie pomiarów z wykorzystaniem sieci sensorycznej.  

Jesteśmy gotowi omówić i rozwiązać potrzeby biznesowe Twojej firmy.  

Tel.: +48 600 335 029

Nasze mocne strony

Innowacyjne myślenie

Wprowadzamy do biura innowacje i nowe technologie. Możemy wdrożyć nasze narzędzie IoT do analizy wykorzystania biura lub wesprzeć Cię w cyfryzacji innych procesów.

Doświadczenie w doradztwie

Mamy doświadczenie we wdrażaniu programów transformacji i strategii miejsca pracy. Interpretujemy dane, planujemy adekwatne działania i dostarczamy rozwiązania szyte na miarę.

Metodyka zwinna Agile

Jesteśmy otwarci i reagujemy na Twoje potrzeby. Stosujemy zwinne metodyki pracy na każdym etapie projektu.

Zarządzanie projektem

Wdrażamy wysokie standardy zarządzania projektem i obsługi klienta. Wiemy, jak ważna jest profesjonalna i miła współpraca oraz wdrażanie przyjaznych dla ludzi rozwiązań.

Analityka biura

Zautomatyzowanie procesu mierzenia wykorzystania biura oraz dostępności biurek, dzięki wdrożeniu innowacji procesowej” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020 w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Rozwiązanie informatyczne planowane do wdrożenia w ramach projektu to aplikacja „WORKPLACE ANALYTICS” służąca do nowoczesnego zarządzania środowiskiem pracy.

„WORKPLACE ANALYTICS” ma za zadanie zautomatyzowanie
i zobiektywizowanie badania korzystania z powierzchni biurowej
tj. biurek i sal konferencyjnych oraz uzyskania danych w czasie
rzeczywistym czy biurko jest wolne czy zajęte. Celem aplikacji będzie dostarczenie danych o stopniu wykorzystywania biurek i sal wraz z rekomendacjami. Badanie wskaże ile i jakie biurka i powierzchnie są niewykorzystywane w zaplanowanym stopniu oraz ile i jak można zoptymalizować powierzchnie, jak również jakie założenia przyjąć do modelu hybrydowego biura.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Planowane efekty

a) cyfryzacja procesu mierzenia i analizy wykorzystania powierzchni biurowych
b) zautomatyzowanie pomiaru zajętości biurek
c) zautomatyzowanie wyliczenia wskaźników biznesowych w aplikacji analitycznej
d) automatyczne generowanie predefiniowanego raportu z agregowanych danych w aplikacji chmurowej
e) możliwości podglądu danych w czasie rzeczywistym
f) integracja technologii IoT
g) skalowalność świadczenia usług

Wartość projektu: 276 700 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 235 195 PLN