Workplace Analytics

Aplikacja analityczna wraz z systemem czujników, która dostarcza obiektywne i rzeczywiste dane na temat wykorzystania biura, rekomenduje wielkość i strukturę powierzchni biurowej oraz optymalny
model hybrydowy pracy.

ipad8

Podejmij decyzję
na bazie obiektywnych danych​

Analityka wykorzystania miejsc pracy dostarcza dokładne informacje o tym, jak Twoja organizacja wykorzystuje obecną przestrzeń biurową. Umożliwia to podejmowanie rzeczowych decyzji dotyczących ilości potrzebnych biurek w działach i pionach oraz przedstawienie Zarządowi firmy ile powierzchni biurowej firma potrzebuje. Co za tym idzie, definiuje możliwą redukcję kosztów powierzchni i zużycia energii, opowiada na
pytanie o optymalny model hybrydowy w biurze oraz ilu pracowników można ulokować w aktualnym lub pomniejszonym biurze.

Monitoring wykorzystania biura

Monitoruj częstotliwość, dni i czas wykorzystania biurek w poszczególnych działach i pionach. Podczas rozmów z kierownikami działów korzystaj z precyzyjnych wskaźników wykorzystania
przestrzeni biurowej, aby wprowadzić efektywne zmiany.

Optymalizacja powierzchni biura

Na podstawie analizy wykorzystania biura lub założonych danych ustal optymalną powierzchnię biurową. Oceń, ile firma może zaoszczędzić dzięki redukcji tej powierzchni oraz ile dodatkowych
pracowników można przyjąć bez generowania dodatkowych kosztów biurowych.

Zastosowania Workplace Analytics

Optymalizacja powierzchni biura

Na podstawie wskaźników takich jak wykorzystanie biurek, model hybrydowej pracy oraz wielkość
zatrudnienia, ustal optymalną powierzchnię biura.

Dostosowane polityki i infrastruktura wsparcia

Wykorzystaj dane o użyciu biurek i modelu hybrydowym do efektywnego planowania zasobów,
procedur oraz infrastruktury w działach wsparcia biznesu: administracyjnym (FM), kadrowym (HR) i
informatycznym (IT).

Optymalna alokacja stanowisk

Monitorując, jak i kiedy biurka są używane, zoptymalizuj ich rozmieszczenie w działach i pionach,
zapewniając szybkie przydzielenie miejsca dla nowych pracowników.

Planowanie spotkań biurowych

Organizuj spotkania i wydarzenia biurowe, bazując na obecności pracowników z różnych działów w
biurze.

Udoskonalenie modelu hybrydowego

Analizuj model hybrydowy dla działów, planując pracę i biuro na podstawie danych. Te informacje stanowią bazę do dyskusji z kierownikami o przyszłej formie pracy.

Planowanie technologii biurowych

Weryfikuj sprzęt, narzędzia i infrastrukturę kluczowe dla hybrydowego modelu pracy.

Pricing

Please choose the office size for the offer.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Lista funkcjonalności i usług w 3 pakietach.

Na Start Zaawansowany Korporacyjny
Funkcje analityczne
Dane w czasie rzeczywistym
-
Śr. i maks. wykorzystanie
Dane wykorzystania biura i wskaźniki wydajności (KPI)
Rozkład profili hybrydowych według działów
Raport wykorzystania miejsca pracy (pdf)
Niestandardowe raporty
-
Model do optymalizacji miejsca pracy
-
Model do analizy profili hybrydowych
-
Wyliczenie śladu węglowego
-
dodatek
dodatek
Doradztwo w zakresie strategii miejsca pracy
dodatek
dodatek
dodatek
Funkcje aplikacji
Aplikacja internetowa/mobilna
Definicja przedziału czasowego
Konfiguracja analizy
Dostęp do API
-
dodatek
dodatek
Integracja z kalendarzem spotkań
-
-
dodatek
Integracja z systemem rezerwacji
-
-
dodatek
Wsparcie
Wsparcie techniczne
Dedykowany dostęp
Warunki świadczenia usług (SLA)
-
Miesięczne podsumowania
-
Kwartalne podsumowania biznesowe (QBR)
-
dodatek

Technologia

Inteligentne czujniki TMRW zbierają dane o obecności człowieka przy biurku, które są przetwarzane w na platformie analitycznej w chmurze. Aplikacja Workplace analyitics analizuje i raportuje wskaźniki wykorzystania powierzchni biurowej generuje rekomendacje zmian i raport wynikowy.

Dowiedz się więcej

Marta Domaradzka – manager ds. zarządzania środowiskiem pracy