Sensory i technologia monitorowania

Pomiar wykorzystania powierzchni

Sensory obecności TMRW

Inteligentne sensory TMRW wykorzystują kilka sposobów mierzenia oraz przetwarzania danych. Nasze sensory są specjalnie zaprojektowane, aby dostarczyć informacje o tym, czy i jak długo dana przestrzeń była zajęta. Czujniki TMRW mogą być używane do badania zajętości biurek, sal konferencyjnych, sal fokusowych i budek telefonicznych.

Jak działa sieć sensoryczna?

Inteligentne czujniki TMRW zbierają dane o obecności, a predefiniowane algorytmy śledzenia monitorują ruch ludzi podczas siedzenia i chodzenia. Aplikacja TMRW IoT analizuje i raportuje wykorzystanie powierzchni, poszczególnych biurek oraz inne wskaźniki, generuje raport wynikowy.

Zintegrowana sieć sensoryczna

Automatyczny pomiar obecności i wykorzystania powierzchni. Bezprzewodowa transmisja danych do aplikacji w chmurze.

Platforma analityczna

Analiza danych na podstawie predefiniowanych algorytmów. Modele wnioskowania i prognostyczne.

Raportowanie

Raport wykorzystania powierzchni biurowej, panel klienta online oraz niestandardowe raporty klienckie.

Platforma analityczna pomaga managerom real estate oraz kierownikom administracyjnym i finansowym podejmować decyzje na podstawie ustandaryzowanych wskaźników wykorzystania powierzchni (biurek, sal itp.) i raportach online.