Realizacje

Transformacja środowiska pracy w siedzibie głównej globalnej firmy

Klient: globalna firma ubezpieczeniowa

Cele: przygotowanie nowej strategii środowiska pracy, wyznaczenie etapów transformacji, zwiększenie zaangażowania pracowników i wprowadzenie oszczędności dzięki programowi pracy z domu (tzw. work-at-home)

Realizacja: Wspieraliśmy firmę na każdym etapie transformacji miejsca pracy – od analizy potrzeb pracowników i kadry zarządzającej, poprzez badanie wykorzystania biura i zdefiniowanie nowej strategii miejsca pracy, po dostarczenie nowego modelu pracy.

Przeprowadziliśmy badanie wśród pracowników, jak i monitoring wykorzystania biura. Analizowane przestrzenie były wykorzystywane w następującym zakresie: biurka – 65%, sale konferencyjne – 48%, biura – 47%, kuchnie – 20%, strefa relaksu – 19%, budki telefoniczne – 11%. Dzięki badaniu potwierdziliśmy zasadność optymalizacji wielkości biura i otrzymaliśmy dane wejściowe do nowego modelu miejsca pracy.

 • Efekty:
  wdrożenie elastycznych form zatrudnienia oraz przebudowa biura według modelu elastycznego
 • dostosowanie biura do rodzaju wykonywanych przez pracowników czynności na bazie podejścia activity based working
 • wskazanie możliwości zredukowania wynajmowanej powierzchni o 20%, co pozwoliłoby zaoszczędzić 2 miliony dolarów w skali 5-letniej umowy
 • Przyjęta strategia środowiska pracy była jednym z istotnych komponentów zmiany strategii firmy opierającej się na digitalizacji usług i obsłudze self-service. Dzięki naszemu wsparciu nowe biuro stało się nie tylko nowoczesne, ale także przytulne i funkcjonalne.

Monitorowanie wykorzystania miejsca pracy przy użyciu systemu sensorycznego IoT

Klient:  polska firma informatyczna 

Cele: zdefiniowanie nowych procesów pracy, zaangażowanie ludzi i nakłonienie ich do powrotu do biura po okresie lockdownów, wygenerowanie oszczędności dzięki zmniejszeniu rozmiarów wynajmowanego biura. 

Realizacja: nasza firma dostarczyła obiektywne dane dotyczące wykorzystania biura oraz zaproponowała zmiany. Do monitorowania i analizy miejsca pracy wykorzystaliśmy nasz system sensoryczny IoT. Wyniki monitoringu biura pozwoliły na zdefiniowanie stylów pracy działów oraz zaproponowanie półelastycznego modelu pracy.  

Efekty: 

 • wprowadzenie systemu współdzielonych biurek – tzw. share desk (dla wybranych działów odpowiednio: 15%, 30%, 50%) 
 • redukcja wynajmowanej powierzchni biurowej 
 • Ponadto analiza miejsc pracy pomogła kierownikom zespołów w podjęciu decyzji dotyczących zasad i harmonogramów pracy zdalnej, a także zapewniła prawidłową współpracę między zespołami.  

Strategia środowiska pracy i zarządzanie zmianą

Klient: firma z sektora infrastruktury energetycznej 

Cele: przygotowanie nowej strategii środowiska pracy wpisującej się w całościową zmianę strategii rynkowej firmy, wprowadzenie układu funkcjonalnego: z gabinetowego na otwarty i zarządzanie zmianą.

Realizacja: naszym zadaniem było przygotowanie założeń nowego środowiska pracy na podstawie metodologii activity based working, a także prowadzenie projektu zmiany i przygotowanie planu komunikacji wraz z poszczególnymi etapami wdrożenia. Projekt prowadziliśmy zgodnie z metodyką zarządzania zmianą ADKAR. 

Efekty: 

 • zmiana modelu miejsca pracy z układu zamkniętego na otwarty (–30% powierzchni) 
 • zwiększenie przestrzeni do współpracy (z 12% do 20%) 
 • stworzenie przestrzeni nieformalnej (z 0% do 5%) 
 • zmniejszenie powierzchni magazynowej (z 11% do 5%) 

Dzięki zaproponowanym zmianom warunki pracy znacznie się poprawiły, a nowe biuro wyróżnia się nowoczesnym wyglądem.